Førstehjælps- og brandkursus

Gør medarbejderne klar med et brandkursus eller førstehjælpskursus

En hurtig indsats kan gøre hele forskellen! Sørg for at dine medarbejdere er klar, hvis uheldet er ude, så de kan yde en hurtig og ofte livreddende indsats. Hos Thomsens Brandteknik på Fyn forbereder vi dine medarbejdere, uanset om din virksomhed er beliggende i Odense, Nyborg, Svendborg, resten af Fyn eller et andet sted i landet.

I tilfælde af brand kan en hurtig indsats være hele forskellen på lidt beskadiget inventar, og en bygning der er brændt ned til grunden. Derfor er det en god idé at give medarbejderne et elementær brandbekæmpelseskursus. Så er de klar, hvis en brand skulle opstå på arbejdspladsen.

Ligeledes er det en god idé, at medarbejderne kender basal førstehjælp, som ikke bare kan være nødvendigt i tilfælde af brand, men også i mange andre situationer i hverdagen.

Det er aldrig til at vide, hvornår en håndværker kommer galt afsted med et stykke værktøj, bliver involveret i et trafikuheld, eller der er en kollega, som falder om med hjertestop.

Hos Thomsens Brandteknik afholder vi kurser, som klæder dine medarbejdere på til nødsituationer. Vi afholder både standard kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælpskurser, ligesom vi også kan skræddersy et kursus til dine medarbejdere, hvis der er specielle forhold på arbejdspladsen, som er vigtige at tage højde for.

Førstehjælpskursus Odense
Førstehjælpskursus Fyn

Førstehjælpskursus til kørekort – vi klæder dine elever godt på

Driver du en køreskole ved du også, at det er både vigtigt (og et lovkrav) at alle elever ved førstegangserhvervelse har gennemgået et færdselsrelateret kursus i førstehjælp inden de får lov at bestå en køreprøve. Der kan i enkelte tilfælde være mulighed for dispensation, f.eks. i forbindelse med handicap eller lignende.

Vi tilbyder at afholde førstehjælpskursus til kørekort når det passer dig og dine elever. Det er både fleksibelt, nemt og effektivt.

Kurset tager som udgangspunkt 8 timer, hvorefter dine elever burde være godt rustet til at sætte sig bag rattet ude i trafikken.

Du er meget velkommen til at kontakte os for mere information om priser, datoer for afholdelse og meget andet.

Elementær brandbekæmpelseskursus og førstehjælpskursus på Fyn og i resten af landet

Dine medarbejdere er en vigtig ressource både i hverdagen, men også hvis der skulle opstå en nødsituation på arbejdspladsen. Derfor er det en rigtig god idé at give dine medarbejdere et eller flere kurser i, hvordan de skal reagere i både de forudsigelige og mere uforudsigelige situationer som kan opstå. Det giver en større tryghed i din virksomhed, og kan være livreddende både for dine medarbejdere og i sidste ende også dine kunder.

Det giver selvfølgelig også en god sikkerhed at have det rette brandmateriel ved hånden (f.eks. brandslukker og hjertestarter), men hvis alle medarbejdere flygter ud af virksomheden i stedet for at benytte udstyret til at slukke branden, er det ikke meget værd.

Hvis de er godt instrueret i at benytte udstyret på en forsvarlig og korrekt måde, kan det betyde en væsentlig reduktion af skader på inventar mm., og der kan dermed være store økonomiske besparelser ved at have beredte og uddannede medarbejdere ved hånden.

Virksomhed med varmt arbejde?

Hvis du eller dine medarbejdere beskæftiger jer med varmt arbejde, det vil sige arbejde som frembringer gnister, meget høje og brandfarlige temperaturer eller flammer, så er du som virksomhed underlagt krav om, at du har modtaget et gyldigt ”certificat i varmt arbejde”.

Mange virksomheder er faktisk ikke klar over dette, og tror fejlagtigt, at de ikke er omfattet af disse regler. Derfor har vi her opsat en nem oversigt over nogle af de arbejdsområder, som er omfattet af varmt arbejde, og derfor også er underlagt disse specielle krav til certifikat samt brandslukkere. Vi giver ligeledes også nogle gode råd til, hvilke forholdsregler du skal tage i forbindelse med udførelsen af det varme arbejde.

Forsikringsselskaberne har nye skærpede krav

I dag (2018) kræver forsikringsselskaberne, at du i virksomheden opfylder visse krav, hvis de skal udbetale erstatning til skader, som er forårsaget ved varmt arbejde.

Hvis din virksomhed ikke opfylder disse krav, vil I ofte have en særlig selvrisiko på helt op til 100.000 kr. eller mere. Det kan med andre ord blive en rigtig dyr forglemmelse, ikke at sætte sig ordentligt ind i reglerne.

Giv dine medarbejdere ”kørekort” i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp

Thomsens Brandteknik tilbyder kurser overalt i landet: Odense, Svendborg, Nyborg, Vejle, Esbjerg, Kolding, Fredericia, Århus, Aalborg, København, Slagelse, Næstved eller hvor end din virksomhed befinder sig.

Vi afholder som udgangspunkt altid kurset hos jer, og vi har altid en god og konkurrencedygtig pris. Ring eller skriv til os og hør mere.

Hvad er varmt arbejde?

Varmt arbejde kan kategoriseres som mange forskellige ting. Vigtigt er at bemærke, at der som udgangspunkt er tale om såkaldt ”skiftende arbejdssteder” med arbejde indenfor med f.eks.:

  • Svejsning.
  • Tagdækning.
  • Ukrudtsbrænding.
  • Arbejde i forbindelse med maskinmontage som udvikler høj varme eller gnister.
  • Arbejde med til- og ombygninger hvor der opstår gnister eller åbne flammer.
  • Vinkelslibning i lukkede- såvel som åbne områder (eksempelvis i forbindelse med tilskæring af tagplader i metal o.lign.).
  • Loddearbejde (f.eks. indendørs lodning eller udendørs lodning af tagrender mm.).
  • Andet værktøj som udvikler høj varme.

Groft sagt omfatter varmt arbejde alle områder med risiko for at antænde træer, græs, bygninger eller andet.

Mange håndværkere vil derfor også være omfattet af varmt arbejde, hvis de benytter værktøjer som udvikler høj varme, eller som har øget risiko for gnister og dermed ildspåsættelse.

I skrivende stund er der hedebølge i Danmark. Den betyder at Sankt Hans bål mange steder i landet blev forbudt, pga. den høje risiko for, at ilden ville sprede sig i de knastørre buske, træer og græs. Hvis du arbejder udendørs med værktøj som frembringer gnister eller flammer, er risikoen for ildspåsættelse i sådan et vejr ekstra stor, og hvis du ikke har det lovpligtige brandmateriel og certifikatet i varmt arbejde, kan det blive rigtig dyrt.

Bliv ringet op